Asylmottagning

Vi erbjuder dig som är asylsökande hälsoundersökning och stödsamtal.

När du kommer till oss erbjuder vi hälsoundersökning, provtagning och stödsamtal. Vi ger dig också information om hur vården fungerar, allt för att du ska få rätt vård och behandling.

Om du behöver annan vård hänvisar vi dig att kontakta våra läkare eller sköterskor.

Asylsökande barn och ungdomar

Hälso- och sjukvård för barn under 18 år är kostnadsfri, exempelvis besök på barnavårdscentral, vårdcentral, barnmedicinska avdelningar samt barn och ungdomspsykiatriska mottagningar. Undantag är besök på sjukhusens akutmottagningar som kostar 120 kronor.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

LMA-kort

När du söker vård visar du ditt giltiga LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet fungerar som en tillfällig handling för asylsökande i Sverige utgiven av Migrationsverket.

Alla barn i Sverige har samma tillgång till hälso- och sjukvård, även de som är asylsökande eller lever gömda. Vuxna asylsökande har tillgång till viss hälso- och sjukvård.

Hälsoundersökning för asylsökande

Stockholms läns landsting har avtal med åtta vårdcentraler som genomför hälsosamtal och stödsamtal med asylsökande.