Rehabilitering

Skador, sjukdomar eller funktionshinder kan påverka din livssituation på olika sätt.

Om du har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering för att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt.

Förutom mer handfast vård erbjuder vi också många utbildningar kring olika sjukdomar och skador. Vi kan även hjälpa dig prova ut rätt hjälpmedel.

Rehabkoordinator 

På många av våra vårdcentraler arbetar rehabkoordinatorer. I samband med din sjukskrivning finns möjlighet att få kontakt med en rehabkoordinator som erbjuder stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

En rehabkoordinator kan bland annat erbjuda dig:

  • Ett samtal för att kartlägga din nuvarande situation
  • Stödja dig i att upprätta en individuell rehabiliteringsplan för återgång i arbete/sysselsättning
  • Stödja dig i kontakten med bland annat sjukvård och rehabilitering

Rehabmottagningar

Inom Stockholms läns landsting finns det en mängd olika rehabmottagningar. Du hittar oss i hela länet från Södertälje till Märsta. 

På rehabmottagningarna träffar du legitimerade arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster och på många av våra mottagningar finns också kiropraktorer, kuratorer, logopeder och lymfödemterapeuter.

Hitta din mottagning

Här hittar du landstingets rehabmottagningar i Stockholm.