Diabetesmottagning

Har du nyligen fått diabetes eller har du haft det en längre tid? Befinner du dig i riskzonen att utveckla diabetes?

blodsockermätare

Idag är diabetes en mycket vanlig sjukdom i Sverige. Nio av tio som drabbas har typ 2-diabetes.

Har du diabetes (oavsett om du har typ 1 eller 2) är det viktigt att du får den hjälp och stöd du behöver för att kunna leva så bra som möjligt med din sjukdom.

Vi erbjuder dig med typ 2-diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester.

Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.