Vaccination

Välkommen att vaccinera dig hos oss.

Vaccination mot covid-19

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177.se, och informationen där uppdateras löpande.

På våra vårdcentraler kan vi erbjuda vissa vaccinationer. För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. 

Avgiften för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift.

Influensa- och pneumokockvaccination

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till personer som är 65 år eller äldre, samt till vissa kroniskt sjuka. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt. Gravida erbjuds gratis influensavaccination.

Gardasilvaccination (HPV)

Sedan 2017 är inte längre HPV-vaccination för yngre kvinnor kostnadsfritt inom Stockholms läns landsting. Om du som vuxen vaccinerar dig mot HPV-virusinfektion måste du alltså betala för det. Däremot ingår vaccinationen nu i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och genomförs inom skolans elevhälsa. Infektion av HPV-virus (humant papillomvirus) kan leda till livmoderhalscancer.

TBE-vaccination

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. Tre injektioner krävs för ett fullgott skydd. Utförligare information om viruset kan du läsa på 1177 Vårdguiden.