Vaccination

Våra vårdcentraler kan erbjuda ett flertal vaccinationer. Utbudet kan variera mellan vårdcentralerna. Titta på din vårdcentral vad de erbjuder. Välkommen att vaccinera dig hos oss.

Bältros

Bältros är en infektionssjukdom som du kan få om du tidigare har haft vattkoppor. Det är oklart vad som utlöser sjukdomen. Det är vanligt med utslag och blåsor som gör ont. Det finns vaccin mot bältros. Det minskar risken för bältros och för att du ska ha ont länge om du ändå skulle få sjukdomen.

Covid-19

Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177.se, och informationen där uppdateras löpande. Mer om vaccination mot covid-19 på 1177

Hepatit A och B

Hepatit A finns i hela världen, men risken att smittas ökar om du reser till områden med dålig standard på vatten och avlopp. Vaccinera dig om du ska resa till områden där risken att smittas är avsevärt större än i Sverige. Hepatit B orsakas av ett virus som kan överföras med blod eller genom oskyddat sex. Du som både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B kan få ett kombinationsvaccin.

Influensavaccination

Under säsong erbjuder vårdcentralen gratis influensavaccination till personer som är 65 år eller äldre, samt till vissa kroniskt sjuka. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt. Gravida erbjuds gratis influensavaccination.

Pneumokockvaccination

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Vårdcentralen erbjuder kostnadsfri pneumokockvaccination till personer som är 65 år eller äldre och riskgrupper när det gått minst fem år sedan personen fick vaccinationen senast.

TBE-vaccination

TBE orsakas av ett virus som du kan bli smittad av genom fästingbett. Eftersom viruset kan ge en svår infektion i hjärnan och nervsystemet rekommenderas vaccination om du ofta vistas i riskområden. Tre injektioner krävs för ett fullgott skydd. Läs mer om viruset på 1177

Pris för vaccination

Vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ungdom under 18 år betalar avgift. En del vaccinationer är kostnadsfria för riskgrupper. 

  • Influensavaccin: 350 kronor
  • Lunginflammation, pneumokock: 560 kronor
  • TBE-vaccination, vuxna: 475 kronor
  • TBE-vaccination, barn: 450 kronor
  • Bältros: 2 000 kronor
  • Hepatit A: 500 kronor
  • Hepatit B: 375 kronor
  • Hepatit A och B: 725 kronor

Priserna är per spruta. Några vaccinationer kräver mer än en spruta.


För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler.