Hjärta och kärl

Vi hjälper dig att hålla koll på ditt blodtryck

I Sverige har ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen ett förhöjt blodtryck (hypertoni). Många känner inte av sitt höga blodtryck eller får endast lindriga besvär som yrsel och trötthet. Ett högt blodtryck (över 140/90 mm Hg) leder till att blodkärlens väggar förändras och blir hårdare och mindre elastiska, vilket försvårar hjärtats pumparbete.

Det är viktigt att man behandlar sitt höga blodtryck för att minska risken för bland annat stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. 

Blodtrycksmottagningar

På våra blodtrycksmottagningar kontrollerar vi ditt blodtryck, ger råd kring läkemedel och livsstil, ger vägledning till förändrade levnadsvanor och skriver recept på fysisk aktivitet.

Vi ger dig med hjärtrelaterade sjukdomar den hjälp och det stöd du behöver för att kunna känna dig trygg och få så bra livskvalitet som möjligt.

1177 - rådgivning dygnet runt

Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Du kan även besöka 1177.se för mer information om kropp, hälsa och sjukdom.