Funktionsnedsättning

Några vårdcentraler har ett uppdrag att samordna vården för vuxna personer med omfattande och bestående funktionsnedsättningar. Det kallas Samordnat medicinskt mottagande, SMO.

Dessa personer har ofta stort behov av vård och stöd. SMO-mottagningarna samordnar insatserna och erbjuder ett anpassat bemötande.

SMO-mottagningarna kallar regelbundet sina patienter till hälsokontroller och fördjupade läkemedelsgenomgångar. De får en namngiven läkare och en fast vårdkontakt. Vårdcentralen erbjuder dessa patienter längre tid för besök, kortare tid i väntrum och hembesök vid behov.

Vårdcentralerna samverkar också med övrig specialistvård om det finns behov av samordnade undersökningar.

De vårdcentraler som erbjuder SMO-mottagning har lokaler med hög tillgänglighet och utrustning i form av exempelvis taklyft och bredare brits.

SMO-mottagningar tar emot vuxna personer med:

  • Stora och varaktiga funktionsnedsättningar såsom intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism
  • Betydande och bestående kognitiv funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
  • Sällsynta hälsotillstånd som ger stora och varaktiga funktionsnedsättningar

Det är behovet som styr och det är vården som avgör om SMO-mottagningen passar dig som patient. Patienten listar sig i så fall hos den vårdcentralen. Både personer med och utan dessa diagnoser kan tillhöra mottagningen. Även barn som bor på LSS-boenden kan ingå.

Om vårdcentralen bedömer att patientens behov är lämpligt för SMO-mottagningen så listar sig patienten hos den vårdcentralen.