Logopedmottagning

Vi hjälper dig som har problem med tal, rösten och språket.

Det kan exempelvis handla om stamning eller svårighet att svälja. Vi utreder, ställer diagnos och erbjuder utbildning och behandling vid problem. För att komma till oss behöver du en remiss.

Logopeden hjälper dig hitta lösningar

Anna Björling är en av våra logopeder som arbetar särskilt med att utreda vad problem med talet eller att förstå och skriva ord kan bero på.

Anna berättar hur de utredningar hon gör ofta handlar om att ta reda på om en person har en språkstörning eller dyslexi. Utifrån resultaten kan hon sedan komma med förslag på behandling som kan hjälpa.

Det finns också tekniska hjälpmedel som kan underlätta vardagen, till exempel datorprogram som underlättar vid läsning och stavning. Läs mer om en logopeds arbete.

Hjälp av logoped

Barn i förskoleåldern kommer oftast till logoped genom remiss från barnavårdscentral (BVC). Du som är förälder kan ta upp eventuella problem vid kontroller, eller ringa till BVC-sköterskan.

Har du barn som går i skolan är det enklast att prata med skolsköterskan.

Behöver du som är vuxen hjälp av en logoped kan du be din läkare att remittera dig till någon av våra logopedmottagningar. Håller du på med en annan utredning, till exempel en neuropsykiatrisk, så kan utredande läkare remittera.

Du som har råkat ut för en neurologisk sjukdom kan be din neurolog remittera dig till logopedmottagningen

Hitta mottagning

Du som har problem att tala, skriva eller svälja är välkommen till någon av landstingets logopedmottagningar i Stockholm.