Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Stockholms läns sjukvårdsområde ansvarar för all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen och erbjuder vård i livets alla skeden. Vi är många människors första kontakt med hälso- och sjukvården.

Vi bedriver vård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. Tillsammans är vi drygt 11 200 medarbetare. De olika verksamheternas inriktning, innehåll och ersättning regleras närmare i avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), i enlighet med Stockholms läns landstings (SLL) utförarmodell.

I samverkan med Karolinska Institutet bedriver SLSO forskning och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri och folkhälsa. 

Vårdcentraler

Vårdcentralerna, som är en del av primärvården, erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård. Vi har också akademiska vårdcentraler som har ett ökat uppdrag för utbildning av studenter, fortbildning och kvalitetsutveckling för primärvården.

Våra vårdcentraler finns i hela Stockholms län. Du är välkommen att lista dig som patient på den vårdcentral som passar bäst för dig. 

Stockholms läns sjukvårdsområde har cirka 800 000 listade patienter i primärvården.

Trygg och säker vård

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. En viktig del i det är att du känner till vilka rättigheter du har, både som patient och som närstående. Under rubriken Trygg och säker vård hittar du information om lagar och regler, men också om din delaktighet i vården och hur vi arbetar med patientsäkerhet.

Mer om Trygg och säker vård

Ledningssystem och certifikat

Vi arbetar systematiskt med förbättringar. Ledningssystemet går ut på att vi, efter gjord verksamhetsanalys med riskbedömningar, sätter upp mätbara mål för att uppnå bästa möjliga vårdcentral med hög patientsäkerhet och gott bemötande. Målen mäts ständigt och nya analyser görs av exempelvis avvikelser, patient- och medarbetarupplevelser. Arbetet driver vårdcentralerna framåt, minimerar risker, främjar det ständiga förbättringsarbetet samt fokuserar på det som är viktigt, stimulerar och ger delaktighet.

Vi har ett certifierat ledningssystem för att systematiskt kunna arbeta med ständiga förbättringar -kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001). Vi mäter även patientsäkerhet och arbetar hela tiden med förbättringar.