Livsstil

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre?

Din livsstil påverkar i högsta grad din hälsa och din livskvalitet. Vi kan ge dig kunskap och inspirera dig att göra förändringar som får dig att må bättre.

Hos oss kan du få hjälp att komma igång med en hälsosammare livsstil och på så vis lindra och förebygga sjukdomar och därmed öka ditt välbefinnande.

Du kan få hjälp med bland annat:

  • Över- och undervikt
  • Rökstopp
  • Ohälsosamma alkoholvanor
  • Stress
  • Sömnsvårigheter
  • Fysisk aktivitet
  • Kostråd