Drop-in

Vårdcentraler kan erbjuda drop-in utan tidsbokning för enklare besök. Det erbjuds bland annat i samband med vaccinationer.

För att kunna bedöma och prioritera patienternas behov erbjuder dock de flesta vårdcentraler bokade tider. På så vis kan vårdcentralen avsätta lämplig tid för ditt besök och låta dig möta en läkare eller sjuksköterska utifrån vad du har för behov.

Det enklaste sättet att kontakta oss är genom chatt i appen Alltid öppet. Där kan du få rådgivning och tidbokning utan att behöva passa några telefontider.

Besök din vårdcentrals webbplats för information om deras utbud och kontaktvägar.

1177 - rådgivning dygnet runt

Om du är osäker på om du behöver söka vård för dina symtom, eller undrar vilken mottagning du ska besöka, kan du dygnet runt ringa på telefonnummer 1177. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Du kan även besöka 1177.se för mer information om kropp, hälsa och sjukdom.