Avgifter

Besöksavgifter

Region Stockholm har infört enhetstaxa för besök i vården. Du betalar 275 kronor när du besöker oss, oavsett vilken yrkesgrupp du ska träffa. 

Avgiftsfria läkar- och sköterskebesök

Du som är under 18 eller 85 år och äldre betalar ingen avgift när du besöker våra vårdcentraler.

Avgifter för dig som är asylsökande

  • Läkarbesök 50 kr
  • Sköterskebesök 25 kr
  • Kurator/psykoterapeut/psykolog 25 kr

För dig som är under 18 år eller 85 år och äldre är vården avgiftsfri 0 kr

Högkostnadsskydd och frikort

Nu får du som är patient ett elektroniskt högkostnadsskydd och frikort. När du kommit upp i 1 400 kronor inom ett år från det första besöket så får du frikort.

Du kan läsa mer om patientavgifter på 1177 Vårdguiden.

Intyg och vaccination

För intyg och vaccination gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter. Du måste vanligtvis betala särskild avgift, även för barnets intyg. Högkostnadsskydd gäller inte. Intygen är momsbelagda.

Avgift för uteblivet besök eller ej avbokad tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Betala gärna med kontokort

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort.  

Bedrägeriförsök

Det har hänt att patienter har utsatts för försök till bedrägeri. Observera att vi aldrig uppmanar någon att sätta in pengar för läkemedel eller behandling på ett bankkonto. Får du en räkning från vården sker det alltid via pappersfaktura.

Om du misstänker bedrägeri rekommenderar vi dig att be om namn och telefonnummer till den som ringt dig. Ring sedan upp din vårdcentral och kontrollera om samtalet verkligen kom från någon hos dem. Visar det sig vara ett försök till bedrägeri uppmanar vi dig att göra en polisanmälan.