Allergi, astma och KOL

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd

Kvinna gör pirometriundersökning

Vi erbjuder dig bland annat:

  • Fördjupad information om astma och KOL
  • Tips och råd på behandlingar och övningar som kan förbättra din livskvalitet
  • Spirometriundersökning
  • Allergitester
  • Diagnostisering av ansträngningsastma

KOL

Rökning är främsta orsaken till lungsjukdomen KOL som gör att man kan få svårt att andas och känna sig trött. Att sluta röka är det enda som kan hejda utvecklingen av KOL.

Spirometri

En enkel metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometri mäts lungornas ventilationsförmåga, det vill säga den luft som du andas in.

Rökavvänjning 

Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Undervisning individuellt och i grupp

Några av våra vårdcentraler håller även individuellt utformad undervisning kring astma, allergi och KOL. Fråga din vårdcentral om de kan erbjuda detta.