Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till äldremottagningen på din vårdcentral.

För att erbjuda dig som är äldre trygghet och hög tillgänglighet har vårdcentralen en äldremottagning. När du ringer till äldremottagningen under deras telefontid behöver du inte använda knappval. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska.

På äldremottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning hos en sjuksköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hjälp vid inkontinens
  • Minnesutredning
  • Samtal om levnadsvanor

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.