Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till någon av våra äldremottagningar.

Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska. 

På äldremottagningen kan vi hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning hos en sjuksköterska
  • Genomgång av dina mediciner
  • Individuell vårdplanering
  • Hjälp vid inkontinens
  • Minnesutredning
  • Samtal om levnadsvanor

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.