Barnavårdscentral

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, och följer barns utveckling från barnets födelse till skolstart.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Under ditt barns första år erbjuder vi regelbundna kontroller av sjuksköterska och läkare för att följa hur ditt barn växer och utvecklas. Vi följer det basprogram som utvecklats av barnhälsovården och erbjuder ditt barn vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Råd och stöd

Du är välkommen att vända dig till oss med alla frågor som rör ert barn. Vi ger bland annat stöd och råd i frågor som rör föräldraskap, amning, mat, sömn, vaccinationer och ert barns hälsa och utveckling.

Vi kan också förmedla kontakt med logoped, psykolog, tandhygienist och ortoptist. Våra mottagningar erbjuder även föräldragrupper.

Varför vaccinera?

Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.