Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård.

Distriktssköterska gör hembesök

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om:

  • Medicinska insatser som att ge insulin
  • Dosettdelning
  • Provtagning
  • Sårvård

För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.