Habilitering

Vi ger råd, stöd och behandling till dig med varaktig funktionsnedsättning och till dina anhöriga.

Habilitering riktar sig till dig som har varaktiga funktionsnedsättningar, som oftast är medfödda eller har uppstått i tidig ålder. Det kan exempelvis vara en nedsättning i förmågan att röra sig, se, höra, förstå och uppfatta omvärlden eller relatera till andra människor.

Syftet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig som möjligt och delta i samhällslivet.

Även du som är närstående till eller arbetar med någon som har funktionsnedsättning kan få stöd hos oss.