icon-newsNyheter

Nyheter

Prover i vården kan sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Det kan exempelvis vara blodprov eller vävnadsprov. De flesta prover som tas förstörs efter att de har analyserats men en del prover sparas i en biobank. Prover och personuppgifter som sparas i vården skyddas så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Anledningen till att proverna sparas är för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. De kan till exempel användas för att se om en behandling har gett resultat.

Prover utvecklar vården
Sparade prover kan också användas i forskning. All sådan forskning ska vara godkänd av Läkemedelsverket eller Etikprövningsnämnden. Prover behövs också för att utveckla nya produkter som används i vården, exempelvis mikroskop eller insulinmätare.

Den 1 juli 2023 trädde den nya Biobankslagen i kraft som ersätter den tidigare lagen. Lagen är till för att skydda dig som lämnar prover i vården. Våra medarbetare arbetar enligt denna.

Du bestämmer över dina prover
Du har alltid rätt att bestämma vad ditt eller ditt barns sparade prover får användas till eller om de ska förstöras. Du ändrar ditt samtycke genom att ladda ner blanketter hos Biobank Sveriges webbplats.

Kontakt

Kontakt

Boka tid

Obs! På grund av rådande pandemi har vi valt att ställa in alla icke akuta besök till vårdcentralen. 

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-123 451 00
Telefontid: Måndag-fredag 8-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

Chatt

Du som är listad hos oss kan chatta med oss i appen Alltid öppet. Vi svarar på din fråga inom 24 timmar på vardagar. Det är kostnadsfritt.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Måndag-fredag 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-fredag 8.15-12

Alltid öppet/Husläkarmottagningen online

Alla dagar 7-21

Alltid öppet

I vår app Alltid öppet erbjuder vi digitala vårdkontakter. Här kan du möta oss på ett sätt som passar dig, på en tid som du själv väljer.

I appen kan du som är listad hos oss:

 • Kontakta oss via chatt när du vill boka ett besök
 • Avboka eller omboka din tid hos oss
 • Chatta med oss för kostnadsfri rådgivning
 • Få kallelser och personligt anpassad information från vården
 • Förnya recept genom chatten
 • Boka videomöte med läkare alla dagar året om klockan 7-21. Du bokar videomötet under Husläkarmottagning online. I videomötet möter du en läkare från någon av Region Stockholms offentligt drivna vårdcentraler
 • Möta oss i ett videomöte
 • Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du vara ombud och hantera barnens vårdärenden

Läs mer om hur appen fungerar >>

1177.se - e-tjänster

På 1177.se kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177.se. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177.se

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Med buss åker du till Sigtuna busstation. Närmaste hållplats är Klockbacken Sigtuna.

Karta

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller anhörig tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Logga in på 1177.se och leta upp vår mottagning. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

När vi har stängt

När vi har stängt och du inte kan vänta går det bra att ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning och hänvisning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Vi erbjuder även videomöte med läkare i appen Alltid öppet alla dagar 7-21.

Välj oss som din vårdcentral

Välj oss som din vårdcentral

Vi erbjuder vård med hög kvalitet och omtanke. Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du listar dig enkelt hos oss via e-tjänsten på 1177. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Lista dig hos oss via 1177.se

Videomöte

Videomöte

Vi samarbetar med andra vårdcentraler för att kunna erbjuda dig videomöte med läkare alla dagar i veckan klockan 7-21, både vardag och helgdag. I videomötet möter du en läkare som är anställd på någon av de vårdcentraler som drivs i Region Stockholms regi. Du bokar videomötet i appen Alltid öppet under Vårdcentral online.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura. Om du behöver avboka så måste det göras senast 24 timmar innan ditt videomöte, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen.

Tolk

Det finns möjlighet att ha med tolk vid besöket. Kontakta mottagningen i förväg och meddela att du önskar tolk

Support tekniska frågor

Läs mer om hur du laddar ner appen och hur ett videmöte går till på slso.regionstockholm.se/alltid-oppet

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om den vård vi erbjuder.

Läkarmottagning

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg.

På mottagningen kan du både möta specialistläkare, legitimerade läkare och läkare under praktisk tjänstgöring.

Akuta läkartider

Ring 08-123 451 00 direkt på morgonen för att få en tid till läkare samma dag, antingen via videomöte eller på vår mottagning. Dessa tider är avsedda för relativt enkla åkommor, besökstiden är cirka 10 till 15 minuter.

Hälsokontroll

Mår du bra men är ändå nyfiken på din hälsostatus kan vi erbjuda dig en hälsokontroll from augusti 2020.

Lilla paketet 1500 kronor
Mätning av puls, blodtryck, vikt, längd och midjeomfång. Blodprover: Blodvärde, njur- och leverfunktion, salter i blodet, blodsocker, kolesterolvärde, sköldkörtelprov och PSA.

Stora paketet 2500 kronor
Som lilla paketet plus Spirometri, EKG, Utökad provtagning D-vitamin, Calcium och Magnesium.

Därefter undersöks du av läkare som tillsammans med dig går igenom dina provsvar och ger dig tips och råd kring din hälsa.

Senast ändrad: 2020-06-25

Sjuksköterskemottagning

Du kan boka ett besök hos våra sjuksköterskor via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via telefon.

Teleronnummer: 08-123 451 00.

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-03-12

Astma/Allergi/KOL

Efter remiss från din läkare kan du få hjälp av distriktssköterska med specialkompetens inom allergi, astma och KOL.

Astma/Allergi/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2018-03-12

Blodtrycksmottagning

Här kan vi hjälpa dig med följande:

 • Vi utför blodtryckskontroller
 • Vid behov vägleder vi dig att förändra dina levnadsvanor
 • Recept på FaR (fysisk aktivitet på recept)
 • EKG, 24-timmarsmätning och blodprover utför vi efter remiss

Blodtrycksmottagningen erbjuder

 • Blodtryckskontroller
 • Uppföljning av behandling
 • Rådgivning och vägledning till att förändra dina levnadsvanor
 • EKG och blodprover.
 • Recept på FaR (fysisk aktivitet på recept)
 • Fast vårdkontakt

Kontakta oss om du misstänker eller är orolig för att du har högt blodtryck. Det är viktigt att behandla ett högt blodtryck för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra följdsjukdomar. Vi ger dig med hjärtrelaterade sjukdomar den hjälp och det stöd du behöver för att kunna känna dig trygg och få så bra livskvalitet som möjligt. Vi hjälper dig att kontrollera ditt blodtryck, ger råd kring läkemedel och livsstil samt vägleder dig till förändrade levnadsvanor vid behov.

När du kontaktar oss får du träffa hypertonisjuksköterska som ser över din ärftlighet, dina sociala förhållanden, rökning, alkohol, fysisk aktivitet och stress och ger dig livsstilsråd. Om ditt blodtryck är > 140/90 vid minst 2 mätningar har du hypertoni/ högt blodtryck och erbjuds utredning innefattande blodprover och EKG undersökning.

Oavsett om du rekommenderas enbart livsstilsförändringar eller om du också behöver mediciner följer vi noga upp hur det går för dig med kallelse till vår mottagning minst 1 ggr/ år.

Senast ändrad: 2020-06-25

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
http://bvc.sll.se/har-finns-vi/sigtuna/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2022-04-28

Diabetesmottagning

Diabetes och högt blodsocker innebär en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom som hjärtinfarkt, stroke njursvikt, synnedsättning och impotens .

Vi är därför angelägna om att ge dig den hjälp och det stöd du behöver för att utifrån dina förutsättningar minska dina riskfaktorer såsom rökning, övervikt.

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Du kallas till diabetessköterska respektive läkare med 6 månaders intervall. Vi ser till att du får remiss för undersökning av ögonen och fotvård.

Senast ändrad: 2020-06-25

Fotsjukvård

Vi erbjuder fotsjukvård till dig som har medicinska problem. För att komma till fotsjukvården får du först träffa en distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller läkare som undersöker dina fötter och bedömer att du behöver fotsjukvård. Vi vårdar patienter som har:

 • diabetes med komplikationer enligt riskgrupp 2 och 3
 • cirkulationsrubbningar som tidigare har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.
Senast ändrad: 2018-03-12

Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

För dig som är 70 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp

Du som behöver vårdinsatser minst 2 per månad och på grund av allvarlig sjukdom har svårt att ta dig till oss kan du få hjälp av vår hemsjukvård.

Behovet bedöms av sjuksköterska eller läkare.

Som inskriven i hemsjukvården har du en kontaktsjuksköterska som arbetar i team med en läkare och undersköterska för att få så god kontinuitet som möjligt. Vården är kostnadsfri när du är inskriven i hemsjukvård

Senast ändrad: 2022-10-07

Intyg

Priser för intyg

 • Arbetsförmedling, intyg angående placering med mera: Timtaxa*
 • Behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav exempelvis inför en resa: 313 kronor
 • Försäkringsbolag, alla intyg: Timtaxa*
 • Förstadagsintyg till arbetsgivare: 313 kronor
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration: 625 kronor
 • Livsmedelsintyg: Timtaxa*
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå: 313 kronor
 • Rättsintyg: Timtaxa*
 • Skolgång, intyg som rör barns skolsituation: 313 kronor
 • Läkarintyg diabetes till Transportstyrelsen: Timtaxa*

* Timtaxa innebär 250 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart.

Vi erbjuder hjälp med vissa intyg som exempelvis myndigheter och arbetsgivare kräver. Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid.

Kostnaden för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. 

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter för intyg.

Senast ändrad: 2020-07-10

Livsstil

Dietist

Vår dietist hjälper dig med kostplan speciellt anpassad för dig. Vi skräddarsyr kostråd utifrån dina vanor och ditt hälsotillstånd.

Detta kan vi hjälpa dig med

 • Bedömning och utredning av dina problem och behov kring kost, energi samt näringsbehov.
 • Tips och råd vid allergi eller annan överkänslighet inom kost.
 • Individanpassad kostrådgivning.
 • Ordinering och receptskrivning av näringspreparat
 • Grupputbildning och handledning

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? På livsstilsmottagningen kan du få kunskap och inspiration till att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2018-03-12

Minnesutredning

Försämrat minne kan bero på att du sovit dåligt eller varit stressad, men det också vara tecken på sjukdom. Om du känner dig orolig kring ditt minne kan vi erbjuda dig en minnesutredning. Utredningen sker i olika steg. 

Så här går utredningen till

Du får först träffa en sjuksköterska och berätta om din situation. Inför besöket får du lämna blodprover för att utesluta att du inte har någon annan sjukdom som orsakar minnessvikt. I utredningen ingår en datortomografi/röntgen av hjärnan.

Efter utredningen träffar du en läkare för bedömning och eventuell vidare remiss till geriatriker för fördjupad minnesutredning. Du får också hembesök av en arbetsterapeut som testar ditt minne och om du vill gör en aktivitetsbedömning.

Om du har stora svårigheter i vardagen kan vi hjälpa dig få kontakt med kommunens biståndsbedömare.

Senast ändrad: 2020-06-25

Osteoporosmottagning

Osteoporos/ benskörhetsutredning

Vid 50 års ålder har 2-5% av kvinnorna osteoporos och vid 80 års ålder närmare 50%, men osteoporos utan frakturer ger inga symtom.

Om du drabbats av frakturer trots att det inte var något allvarligt trauma, exempelvis en bruten handled när du snubblat på trottoaren eller om du har minskat i längd med 3 centimeter eller mer finns det anledning att göra en benskörhetsutredning.

Så går utredningen till

Först kommer du att få träffa en sjuksköterska för ett inledande samtal där ni mot bakgrund av vikt, längd, kost- och levnadsvanor, ärftlighet för benskörhet eventuella andra sjukdomar och läkemedel beräknar din risk för framtida frakturer.

Om din risk för fraktur inom de närmaste 10 åren är större än 15% erbjuds du en bentäthetsmätning. Inför besöket får du lämna blodprover. Efter utredningen träffar du en läkare för bedömning av om du behöver behandling. Om du minskat i längd mer än 3 centimeter eller har ryggsmärtor erbjuds du röntgen av bröst- och ländrygg.

Vid behov kan vi hjälpa dig med remiss till sjukgymnast eller dietist.

Senast ändrad: 2020-06-25

Provtagning

Öppettider 

Måndag-fredag 8.15-12

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Urinen ska förvaras i kylskåp så länge som möjligt.

Senast ändrad: 2022-06-09

Psykisk ohälsa barn och unga

Barn och ungdomar i ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt är välkomna till oss. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

Vi samarbetar med annan vårdgivare kring behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga. Vid behov kan vi hänvisa vidare efter en första bedömning.

Senast ändrad: 2022-10-07

Psykisk ohälsa vuxna

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Teamarbete
För oss är det viktigt att vi finns tillgängliga för dig! Ta kontakt med oss så att vår psykolog kan göra en psykologisk bedömning och en planering för just dig. Vi arbetar teambaserat med läkare och rehabkoordinator om behov finns.
Vår målsättning är att skapa förutsättningar och verktyg för ökat välmående och undvika sjukskrivning.

Senast ändrad: 2022-10-07

Vaccination

Prislista vaccinationer

 • Fästingvaccin, TBE, barn under 12 år: 380 kr
 • Fästingvaccin, TBE, vuxna från 12 år: 400 kr
 • Influensavaccin: 300 kr
 • Pneumokockvaccin: 400 kr
 • Havrix (gulsot), barn under 16 år: 400 kr
 • Havrix (gulsot), vuxna över 16 år: 430 kr
 • Twinrix, barn under 16 år: 500 kr
 • Twinrix, vuxna över 16 år: 600 kr

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. 

Senast ändrad: 2022-03-10

Äldremottagning

Kontakta äldremottagningen

Ring oss för information och rådgivning.

Telefonnummer: 08-123 451 11
Telefontid: vardagar 13-14

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2020-06-25
Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Abdullaahi Muuse

Leg. läkare

Ahmed Lutfi

Specialist i allmänmedicin

Mattias Athlin

Specialist i allmänmedicin

Monica Ogniewski

Läkare

Sofia Evald

ST-läkare

Olivia Jarl

Psykolog

Adrienne Brag

Diabetessjuksköterska

Anna Clerborn

Distriktssköterska BVC

Annika Widman

Sjuksköterska

Katarina Karppinen

Sjuksköterska

Magdalena Mateu

Sjuksköterska

Maria Gustavsson

Distriktssköterska

Tiina Kippola

Distriktssköterska BVC

Tina Baxer

Sjuksköterska

Anne Mellem Lindh

Undersköterska

Jamila Shokori

Undersköterska

Nour Amer

Undersköterska

Patricia Hanna

Undersköterska

Pierre Conde

Verksamhetschef

Emma Evald

Medicinsk sekreterare

För dig som patient

För dig som patient

Välkommen till grupp för goda levnadsvanor!

Tanken med gruppen är att hjälpa varandra att komma igång med livsstilsförändringar som på olika sätt kan leda till bättre livskvalitet. Det kan handla om att börja motionera, förändra kostvanor eller något annat.

Gruppen leds av psykolog Olivia Jarl. I gruppen vill vi försöka hjälpa varandra att ta steg i riktning mot goda levnadsvanor som kan bidra till ökat välmående.
Vi kommer att träffas under en timme vid tre olika tillfällen, en gång i veckan. Efter varje träff finns möjlighet att följa med på en dryg halvtimmes promenad i maklig takt. Om du upplever att du behöver mer stöd efter dessa tre veckor så är du välkommen att fortsätta i nästa grupp.

Du anmäler dig som vanligt i kassan och betalar som för ett vanligt besök. Frikort gäller.

Varmt välkommen!

Till toppen