icon-newsNyheter

Nyheter

Prover i vården kan sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Det kan exempelvis vara blodprov eller vävnadsprov. De flesta prover som tas förstörs efter att de har analyserats men en del prover sparas i en biobank. Prover och personuppgifter som sparas i vården skyddas så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Anledningen till att proverna sparas är för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. De kan till exempel användas för att se om en behandling har gett resultat.

Prover utvecklar vården
Sparade prover kan också användas i forskning. All sådan forskning ska vara godkänd av Läkemedelsverket eller Etikprövningsnämnden. Prover behövs också för att utveckla nya produkter som används i vården, exempelvis mikroskop eller insulinmätare.

Den 1 juli 2023 trädde den nya Biobankslagen i kraft som ersätter den tidigare lagen. Lagen är till för att skydda dig som lämnar prover i vården. Våra medarbetare arbetar enligt denna.

Du bestämmer över dina prover
Du har alltid rätt att bestämma vad ditt eller ditt barns sparade prover får användas till eller om de ska förstöras. Du ändrar ditt samtycke genom att ladda ner blanketter hos Biobank Sveriges webbplats.

Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-123 426 00
Telefontid: Vardagar 8-17

Välkommen att ringa och boka tid. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan vi ringa upp dig. Du knappar in ditt telefonnummer och får en tid när en sjuksköterska kommer att ringa till dig.

Chatt

Du som är listad hos oss kan chatta med oss i appen Alltid öppet. Vi svarar på din fråga inom 24 timmar på vardagar. Det är kostnadsfritt.

Videomöte

Vi erbjuder videomöte med läkare. Om läkaren bedömer att du är i behov av ytterligare undersökning kan du få en tid för besök. Boka videomötet i appen Alltid öppet.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är gratis för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag: 7.15-11.15 och 12.45-15.30
Fredag och dag före röd dag: 7.15-11.15
Dag innan röd dag: 7.15-11.15

Alltid öppet

I vår app Alltid öppet erbjuder vi digitala vårdkontakter. Här kan du möta oss på ett sätt som passar dig, på en tid som du själv väljer.

I appen kan du som är listad hos oss:

 • Kontakta oss via chatt när du vill boka ett besök
 • Avboka eller omboka din tid hos oss
 • Chatta med oss för kostnadsfri rådgivning
 • Få kallelser och personligt anpassad information från vården
 • Förnya recept genom chatten
 • Boka videomöte med läkare alla dagar året om klockan 7-21. Du bokar videomötet under Husläkarmottagning online. I videomötet möter du en läkare från någon av Region Stockholms offentligt drivna vårdcentraler
 • Möta oss i ett videomöte
 • Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du vara ombud och hantera barnens vårdärenden

Läs mer om hur appen fungerar >>

1177.se - e-tjänster

På 1177.se kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177.se. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177.se

Praktiskt vid besök

Hitta hit
Du hittar oss i centrala Huddinge på Paradistorget 4, våning 2.

Karta

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller anhörig tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Logga in på 1177.se och leta upp vår mottagning. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

När vi har stängt

När vi har stängt och du inte kan vänta går det bra att ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning och hänvisning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Vi erbjuder även videomöte med läkare i appen Alltid öppet alla dagar 7-21.

Välj oss som din vårdcentral

Välj oss som din vårdcentral

Vi erbjuder vård med hög kvalitet och omtanke. Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du listar dig enkelt hos oss via e-tjänsten på 1177. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Lista dig hos oss via 1177.se

Videomöte

Videomöte

Videomöte med sjuksköterska
Små barn är ofta sjuka. Det är svårt att veta om de behöver vård. Boka videomöte med sjuksköterska för snabb bedömning och rådgivning.

Videomöte med läkare
Vi kan erbjuda dig ett kort bedömningsbesök via video med läkare på vår vårdcentral. Om läkaren bedömer att du är i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning kan du få en tid för besök hos oss. Nya tider läggs ut löpande.

Du bokar dessa videmöten appen Alltid öppet.

Vi samarbetar med andra vårdcentraler för att kunna erbjuda dig videomöte med läkare alla dagar i veckan klockan 7-21, både vardag och helgdag. I videomötet möter du en läkare som är anställd på någon av de vårdcentraler som drivs i Region Stockholms regi. Du bokar videomötet i appen Alltid öppet under Vårdcentral online.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura. Om du behöver avboka så måste det göras senast 24 timmar innan ditt videomöte, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen.

Tolk

Det finns möjlighet att ha med tolk vid besöket. Kontakta mottagningen i förväg och meddela att du önskar tolk

Support tekniska frågor

Läs mer om hur du laddar ner appen och hur ett videmöte går till på slso.regionstockholm.se/alltid-oppet

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om den vård vi erbjuder.

Läkarmottagning

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg.

På mottagningen kan du både möta specialistläkare, legitimerade läkare och läkare under praktisk tjänstgöring.

Vi hänvisar patienter som ska röntga sig till Evidia röntgen i Skärholmen.

Senast ändrad: 2022-09-08

Sjuksköterskemottagning

Telefon
08-123 426 00, helgfria vardagar 8-17.

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2018-02-23

Barnavårdscentral

Besök gärna barnavårdscentralens egen hemsida för mer information om oss.
bvc.sll.se/huddinge/

Barnavårdscentralen erbjuder

Vi erbjuder kvalificerad barnhälsovård från barnets födelse till skolstart. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. Vi kan ge stöd och råd i föräldraskapet, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle.

Tänk på att inte ta med ditt barn till barnavårdscentralen när barnet är sjukt. Vi har många nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så lite smittrisk som möjligt. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177.

Senast ändrad: 2022-04-28

Hemsjukvård

Telefon
08-123 426 00, helgfria vardagar 8-17.

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-02-23

Fotsjukvård

Öppettider
Jämna veckor: måndag,tisdag, torsdag, fredag 
Ojämna veckor: måndag, tisdag, torsdag

Onsdagar: Segeltorps vårdcentrals patienter.

Telefon
08-123 426 19

Om vi inte kan svara så lämna ett meddelande så ringer vi tillbaka så fort vi kan.

För att få boka behandling måste du först få en remiss från din läkare.

Vi erbjuder fotsjukvård till dig som har medicinska problem. För att komma till fotsjukvården får du först träffa en distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller läkare som undersöker dina fötter och bedömer att du behöver fotsjukvård. Vi vårdar patienter som har:

 • diabetes med komplikationer enligt riskgrupp 2 och 3
 • cirkulationsrubbningar som tidigare har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.
Senast ändrad: 2022-04-13

Intyg

Priser för intyg

 • Anställning, friskintyg: 625 kronor
 • Arbetsförmedling, intyg angående placering med mera: Timtaxa*
 • Behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav exempelvis inför en resa: 313 kronor
 • Försäkringsbolag, alla intyg: Timtaxa*
 • Förstadagsintyg till arbetsgivare: 313 kronor
 • Körkortstillstånd, hälsodeklaration: 625 kronor
 • Livsmedelsintyg: Timtaxa*
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå: 313 kronor
 • Rättsintyg: Timtaxa*
 • Skolgång, intyg som rör barns skolsituation: 313 kronor

* Timtaxa innebär 250 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart.

Vi erbjuder hjälp med vissa intyg som exempelvis myndigheter och arbetsgivare kräver. Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid.

Kostnaden för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. 

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter för intyg.

Senast ändrad: 2018-03-09

Provtagning

Laboratoriets öppettider

Måndag-torsdag: 7.15-11.15 och 12.45-15.30
Fredag och dag före röd dag: 7.15-11.15
Dag innan röd dag: 7.15-11.15

Waranmottagningens Öppettider

Måndag 14-15.30
Torsdag 13:30-15.30

EKG-registrering (Remiss krävs)

Du som är listad hos oss och har en EKG-remiss från din läkare är välkommen att ringa 08-123 426 30.

Allmänt vid provtagning

Dagen innan provtagning bör du undvika fet mat och alkohol. Blodprov tas oftast i armvecket och det är därför bra om du bär kläder som är lätta att vika upp. Nivåerna av de flesta ämnen i kroppen påverkas av kroppsläget. Innan provtagningen bör du därför sitta ned i 15 minuter i lugn och ro i väntrummet.

Fastande prover

Om du blivit ombedd att vara fastande betyder det att du inte ska äta efter klockan 22 på kvällen före provtagningen och fram tills att du lämnat provet. Du kan dricka vatten.

Om du tar Levaxin ska du inte ta tabletten på morgonen.

Urinprov

Om du ska lämna urinprov bör du ta med dig morgonurin. Urinen ska förvaras i kylskåp så länge som möjligt.

Senast ändrad: 2022-05-30

Psykisk ohälsa barn och unga

Barn och ungdomar i ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt är välkomna till oss. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

Vi samarbetar med annan vårdgivare kring behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga. Vid behov kan vi hänvisa vidare efter en första bedömning.

Senast ändrad: 2022-06-01

Psykisk ohälsa vuxna

Psykosocial mottagning erbjuder

Vi erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för dig som mår psykiskt dåligt. Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter eller är i kris. Om du är i behov av psykiatrisk specialistvård erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

För att komma till oss behöver du en läkarremiss från Huddinge vårdcentral. Varje nybesökskontakt börjar med ett eller flera bedömningssamtal. Ett besök kostar 100 kr om du inte har frikort.

Hitta hit
Vi sitter i lokaler på Patron Pehrs väg 4, plan 4. 
Observera att vi inte sitter i samma lokaler som Huddinge vårdcentral.
Hitta hit (karta)

Telefon
08 -123 426 00, knappval 7.

Öppettider
8-17.

Senast ändrad: 2023-06-07

Vaccination

Prislista

 • Hepatit A ( Epaxel eller Havrix) : 450 kronor
 • Hepatit B (Engerix): 350 kronor
 • Hepatit A+B (Twinrix): 550 kronor
 • Kolera (Dukoral): 450 kronor
 • Influensa: 300 kronor 
 • Lunginflammation (Pneumokock): 350 kronor
 • Influensa och Lunginflammation samtidigt: 450 kronor
 • TBE, Fästingburen hjärninflammation: 350 kronor

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. 

Senast ändrad: 2022-03-10

Waranmottagning

För dig som medicinerar med Waran och är listad hos oss har vi en Waranmottagning.

Öppettider
Måndag 14-15:30
Torsdag 13:30-15:30


Hur fungerar det?
Tidsbokat besök. Vid ditt besök anmäler du dig i kassan och får där information om vart du ska gå. Efter provtagning sitter du ned i väntrummet och får efter en stund din nya ordination direkt av läkaren.

Senast ändrad: 2021-05-24

Äldremottagning

Du som är listad hos oss är välkommen att ringa och tala med vår sjuksköterska direkt, utan att gå via knappval.

Telefon
08-123 426 03, måndag-fredag 8-9

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2023-05-08
Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Anahit Askari

Leg. Läkare

Anders Johansson

Specialist i allmänmedicin

Anna Hansell

Specialist i allmänmedicin

Christer Larsson

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN

Edgar Aguirre

Specialist i allmänmedicin

Kiran Khiani

Specialist i allmänmedicin

Mouna Malhotra

Specialist i allmänmedicin

Priyanka Nandy Bihal

Specialist i Allmänmedicin

Ramez Dastranj

Specialist i allmänmedicin

Sefatullah Alimi

Specialist i allmänmedicin

Sofia Gkiortzi

Specialist i allmänmedicin

Teresa Leao

Specialist i allmänmedicin

Toni Maher

specialist i allmänmedicin

Hannah Cripps

Specialist i allmänmedicin

Cora Rantzow

ST-läkare

Douglas Sematimba

ST-läkare

Harman Chandon

ST-läkare

Munif Ohaniss

specialist i allmänmedicin

Märta Kron

ST-läkare

Niam Zelada Albannaa

ST-läkare

Razhan Tofiq

ST-läkare

Sarah Decker

ST-läkare

Subhana Memon

ST-läkare

Wasan Al Zubaidi

ST-läkare

Isabella Micallef Nilsson

AT-läkare

Emelie Das

Underläkare

Hamdi Jama

Underläkare

Anne Marie Bechu

Undersköterska - hemsjukvård

Derege Assefa

Undersköterska - hemsjukvård

Ebru Kizilkaya

Undersköterska - Hemsjukvård

Francisca Bondi

Undersköterska, hemsjukvården

Sharmin Fatemi

Undersköterska, laboratorium

Gunilla Björkman

Undersköterska - Mottagning

Jenny French

Undersköterska - mottagning

Karolina Ekring

Undersköterska - Hemsjukvård

Lena Läth

Undersköterska - Hemsjukvård

Majda Antonijev

Undersköterska - Hemsjukvård

Mariyam Hakimi

Undersköterska - Hemsjukvård

Milijana Zivanovic

Undersköterska - Hemsjukvård

Nasim Alambeigi

Undersköterska - laboratorium

Robel Weldabzgi

Undersköterska - Hemsjukvård

Samuel Aga

Undersköterska - Hemsjukvård

Susanne Lindblom

Undersköterska - Laboratorium

Anna Björk Waernberg

BVC-sköterska

Hanna Rudin

BVC-sköterska

Helena Snöfors

Sjuksköterska

Jana Hammargård

Diabetessköterska

Jenny Bergh

BVC-sköterska

Jenny Strandberg

Distriktssköterska

Karin Sjörén

Distriktssköterska

Karina Bauersfeld

Distriktssköterska

Kerstin Hedberg

BVC-sköterska

Lena Grönberg

BVC-sköterska

Linda Eishayeh

Distriktssköterska

Linda-Jamila Levin

BVC-sköterska

Madelene Ho

Sjuksköterska

Maria Fredholm

BVC-sköterska

Nathalie Alfarhan

Sjuksköterska

Nathalie Andersson Granfors

Sjuksköterska

Shahn Ghonche

Sjuksköterska - provtagning

Souzan Tchaoucheva

Sjuksköterska - mottagningen

Tytti Aska

Diabetessköterska

Yaniselis Delgado Vidal

Sjuksköterska

Åsa Liberg

Sjuksköterska

Julia Zinolidis

Fotvårdsspecialist

Antje Lammers Åström

Psykolog/Psykoterapeut

Caroline Forssander

Rehabkoordinator

Caroline Ramzy

Psykoterapeut

Elin Krantz

Socionom/Kurator

Helena Jacobsson

Kurator

Karolin Kral

Psykoterapeut

Kristin Sundström

Psykiatrisjuksköterska

Lena Söderholm

Kurator

Marianne Klingvall

Kurator

Patricia Alp

Kurator

Jeanette Skantz-Holmberg

Verksamhetschef

Anders Johansson

Enhetschef läkarna

Karin Sjörén

Enhetschef sekreterare, lokalvård, BVC och fotvård

Shahn Ghoncheh

Enhetschef mottagningen, labb, reception och diabetessköterskor

Jenny Strandberg

Enhetschef HSV, DSK, PST och REKO

Anna Alm

Medicinsk sekreterare

Anette Johnson

medicinsk sekreterare

Beatrice Vilhelmsson

Medicinsk sekreterare

Paola Andersson

Medicinsk sekreterare

Paulina Kozic

Medicinsk sekretarare

Annelie Andersson

Receptionist

Cecilia Eklund

RECEPTIONIST

Therese Jonsson

Receptionist

Till toppen