icon-newsNyheter

Nyheter

Prover i vården kan sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Det kan exempelvis vara blodprov eller vävnadsprov. De flesta prover som tas förstörs efter att de har analyserats men en del prover sparas i en biobank. Prover och personuppgifter som sparas i vården skyddas så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Anledningen till att proverna sparas är för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. De kan till exempel användas för att se om en behandling har gett resultat.

Prover utvecklar vården
Sparade prover kan också användas i forskning. All sådan forskning ska vara godkänd av Läkemedelsverket eller Etikprövningsnämnden. Prover behövs också för att utveckla nya produkter som används i vården, exempelvis mikroskop eller insulinmätare.

Den 1 juli 2023 trädde den nya Biobankslagen i kraft som ersätter den tidigare lagen. Lagen är till för att skydda dig som lämnar prover i vården. Våra medarbetare arbetar enligt denna.

Du bestämmer över dina prover
Du har alltid rätt att bestämma vad ditt eller ditt barns sparade prover får användas till eller om de ska förstöras. Du ändrar ditt samtycke genom att ladda ner blanketter hos Biobank Sveriges webbplats.

Kontakt

Kontakt

Boka tid

Boka tid via webben

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du på ett enkelt och säkert sätt boka, omboka och avboka tid dygnet runt. Du behöver ha BankID för att logga in. Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Boka tid via telefon

Telefon: 08-123 364 00
Telefontid: vardagar 8-17

Chatt

Du som är listad hos oss kan chatta med oss i appen Alltid öppet. Vi svarar på din fråga inom 24 timmar på vardagar. Det är kostnadsfritt.

Videomöte

Vi erbjuder videomöte med läkare. Om läkaren bedömer att du är i behov av ytterligare undersökning kan du få en tid för besök. Boka videomötet i appen Alltid öppet.

Avboka tid

Om du måste avboka din tid ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller är äldre än 85 år.

Tolk

Om du behöver tolk under ditt besök så ordnar vi det. Meddela oss gärna redan när du bokar ditt besök. Tolk är avgiftsfritt för dig som patient.

Öppettider

Vårdcentralens öppettider

Vardagar 8-17

Drop-in

Blodtrycksmottagning

Vi har ingen drop-in på grund av coronapandemin. Ring 08-123 364 00 för att boka tid.

Alltid öppet

I vår app Alltid öppet erbjuder vi digitala vårdkontakter. Här kan du möta oss på ett sätt som passar dig, på en tid som du själv väljer.

I appen kan du som är listad hos oss:

 • Kontakta oss via chatt när du vill boka ett besök
 • Avboka eller omboka din tid hos oss
 • Chatta med oss för kostnadsfri rådgivning
 • Få kallelser och personligt anpassad information från vården
 • Förnya recept genom chatten
 • Boka videomöte med läkare alla dagar året om klockan 7-21. Du bokar videomötet under Husläkarmottagning online. I videomötet möter du en läkare från någon av Region Stockholms offentligt drivna vårdcentraler
 • Möta oss i ett videomöte
 • Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du vara ombud och hantera barnens vårdärenden

Läs mer om hur appen fungerar >>

1177.se - e-tjänster

På 1177.se kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården dygnet runt. Du kan till exempel boka, omboka och avboka tid eller förnya recept. Du behöver ha BankID för att logga in på 1177.se. Här är en del av innehållet du får vid inloggat läge:

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information i inloggat läge:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Översikt recept och läkemedel

Du får ta del av de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och kan se vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan också se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Information om ditt högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du kan ta del av hur mycket du under högkostnadsperioden har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.

Logga in på 1177.se

Praktiskt vid besök

Hitta hit
T-bana: Grön linje 19 mot Hässelby Strand, hållplats "Hässelby Gård". När du kommer ut från tunnelbanan går du till höger, snedda sedan till höger över torget, det finns en stor skylt "Hässelby vårdcentral" på huset. Hässelby Torg 20.

Buss: 119, 541, 518

Karta

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller anhörig tycker. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska fortsätta utvecklas och förbättras.

Du kan enkelt lämna dina synpunkter eller klagomål till oss via e-tjänsten Synpunkter och klagomål på 1177.se. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Logga in på 1177.se och leta upp vår mottagning. Där finns en länk till e-tjänsten.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster 

Du kan också välja att lämna dina synpunkter anonymt. Då fyller du i detta formulär

Om du vill lämna synpunkter för någon annans räkning behöver ni båda fylla i denna fullmakt och skicka till oss.

När vi har stängt

När vi har stängt och du inte kan vänta går det bra att ringa 1177 Vårdguiden för rådgivning och hänvisning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Vi erbjuder även videomöte med läkare i appen Alltid öppet alla dagar 7-21.

Välj oss som din vårdcentral

Välj oss som din vårdcentral

Vi erbjuder vård med hög kvalitet och omtanke. Välkommen att välja oss som din vårdcentral!

Du listar dig enkelt hos oss via e-tjänsten på 1177. Vi kan även ordna det på plats när du kommer. 

Du har även möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Fördelen med en fast läkarkontakt är att läkaren kan lära känna dina behov och ge dig en samordnad och kontinuerlig vård.

Lista dig hos oss via 1177.se

Videomöte

Videomöte

Vi kan erbjuda dig ett kort bedömningsbesök via video med läkare på vår vårdcentral. Om läkaren bedömer att du är i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning kan du få en tid för besök hos oss. Nya tider läggs ut löpande. Du bokar videomötet i appen Alltid öppet.

Vi samarbetar med andra vårdcentraler för att kunna erbjuda dig videomöte med läkare alla dagar i veckan klockan 7-21, både vardag och helgdag. I videomötet möter du en läkare som är anställd på någon av de vårdcentraler som drivs i Region Stockholms regi. Du bokar videomötet i appen Alltid öppet under Vårdcentral online.

Vi kan boka videomöte med dig

Vi kan även erbjuda dig videomöte som ett alternativ till återbesök om det är lämpligt. På så vis kan du enkelt möta oss på en plats som passar dig. När du och vården är överens om en tid bokar vården videomötet med dig. Videomötet genomförs i appen Alltid öppet.

Avgifter

Videomöte har samma pris som besök på mottagning. Frikort gäller. Videomöten betalas via faktura. Om du behöver avboka så måste det göras senast 24 timmar innan ditt videomöte, annars debiteras du för uteblivet besök. Detta gäller även om du har frikort, är under 18 år eller 85 år och äldre.

Ombud för barn

Som vårdnadshavare till barn under 13 år kan du utföra ärenden för barnet i appen.

Tolk

Det finns möjlighet att ha med tolk vid besöket. Kontakta mottagningen i förväg och meddela att du önskar tolk

Support tekniska frågor

Läs mer om hur du laddar ner appen och hur ett videmöte går till på slso.regionstockholm.se/alltid-oppet

Vi erbjuder

Vi erbjuder

Här kan du hitta information om den vård vi erbjuder.

Läkarmottagning

Akuta tider

Vi har ett begränsat antal akuttider som släpps vardagar klockan 8 och bokas via vår växeltelefon. En sjuksköterska gör en första bedömning om tid ska bokas till läkare eller till någon annan. 

Läkarmottagningen erbjuder

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller tillfälliga besvär. Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär.

Ibland finns behov av annan specialistvård och då ordnar vi med remiss för sådan bedömning. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg.

På mottagningen kan du både möta specialistläkare, legitimerade läkare och läkare under praktisk tjänstgöring.

Samordna insatser vid sjukskrivning

För dig som är sjukskriven kan vi erbjuda kontakt med vår rehabkoordinator. Rehabkoordinatorns roll är att underlätta återgång till arbete genom att samordna de rehabiliterande insatserna som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder här på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivare, Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

Senast ändrad: 2023-02-15

Sjuksköterskemottagning

Kontakt Distriktssköterska

Telefon: 08-123 364 65, vardagar 9-9.30. Övrig tid finns röstbrevlåda.

Övrig tidsbokning

Sjuksköterskemottagningen erbjuder

På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver besöka läkare för, som exempelvis injektioner, blodtryckskontroller, sårvård och borttagning av stygn. Vi ger råd och förskriver bland annat hjälpmedel.

Senast ändrad: 2021-04-13

Artrosmottagning

Artrosmottagningen erbjuder

Vi erbjuder bedömning av ledbesvär och ökad kunskap kring artros för att du på bästa sätt ska kunna leva med sjukdomen.

Senast ändrad: 2021-04-13

Astma/Allergi/KOL

Astma/Allergi/KOL-mottagningen erbjuder

Vi erbjuder dig med allergi, astma eller KOL stöd. Det kan bland annat vara allergitester och kontroll av din lungfunktion, förebyggande insatser, ökad kunskap om din sjukdom och fortlöpande vård. Det finns stora hälsovinster i att sluta röka. Vi hjälper till med rökavvänjning genom rådgivning och motiverande samtal.

Sluta-Röka-Linjen

Sluta-Röka-Linjen arbetar med tobaksavvänjning. De erbjuder telefonsamtal som kan öppna dina ögon för nya möjligheter och lösningar. Du kan också chatta med dem eller fylla i kontaktformuläret på deras webbsida för att bli uppringd.

Läs mer på slutarokalinjen.se

Senast ändrad: 2022-09-15

Blodtrycksmottagning

Vi har ingen drop-in på grund av coronapandemin. Ring 08-123 364 00 för att boka tid.

Blodtrycksmottagningen erbjuder

 • Blodtryckskontroller
 • Uppföljning av behandling
 • Rådgivning och vägledning till att förändra dina levnadsvanor
 • EKG och blodprover.
 • Recept på FaR (fysisk aktivitet på recept)
 • Fast vårdkontakt

Kontakta oss om du misstänker eller är orolig för att du har högt blodtryck. Det är viktigt att behandla ett högt blodtryck för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra följdsjukdomar. Vi ger dig med hjärtrelaterade sjukdomar den hjälp och det stöd du behöver för att kunna känna dig trygg och få så bra livskvalitet som möjligt. Vi hjälper dig att kontrollera ditt blodtryck, ger råd kring läkemedel och livsstil samt vägleder dig till förändrade levnadsvanor vid behov.

Senast ändrad: 2021-04-13

Diabetesmottagning

Kontakta våra diabetessköterskor

Anna Olsson Tannerskog, 08-123 364 58 (röstbrevlåda)
Marie Silvhagen, 08-123 364 61 (röstbrevlåda)
Sandra Holtmo, 08-123 364 57 (röstbrevlåda)

Vi erbjuder dig med diabetes stöd och fortlöpande vård. Det kan exempelvis vara kontroll av blodtryck och blodsocker, utvärdering av behandling och hjälp med självtester. Vi ger även råd och information kring kost och motion för att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Senast ändrad: 2021-04-13

Fotsjukvård

Leilah Olsson, Podiater
Britt Mari Persson, Medicinsk fotterapeut

Vi erbjuder fotsjukvård till dig som har medicinska problem. För att komma till fotsjukvården får du först träffa en distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller läkare som undersöker dina fötter och bedömer att du behöver fotsjukvård. Vi vårdar patienter som har:

 • diabetes med komplikationer enligt riskgrupp 2 och 3
 • cirkulationsrubbningar som tidigare har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller fotkomplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.
Senast ändrad: 2022-01-05

Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med dig och din läkare.

Hemsjukvård innebär vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om medicinska insatser som att ge insulin, dosettdelning eller provtagning. För att din vård ska bli trygg och säker har hemsjukvården ett nära samarbete med hemtjänsten.

Senast ändrad: 2018-02-26

Intyg

Vill du ha hjälp med intyg är det följande priser som gäller hos oss:

 • Arbetsförmedling, intyg angående placering med mera: Timtaxa*
 • Behandlingshjälpmedel eller läkemedel, intyg om innehav exempelvis inför en resa: 375 kronor
 • Försäkringsbolag, alla intyg: Timtaxa*
 • Förstadagsintyg till arbetsgivare: 375 kronor
 • Livsmedelsintyg: Timtaxa*
 • Reseåterbud, intyg till resebyrå: 375 kronor
 • Rättsintyg: Timtaxa*
 • Skolgång, intyg som rör barns skolsituation: 375 kronor

* Timtaxa innebär 300 kronor plus eventuell moms per påbörjad kvart.

Vi erbjuder hjälp med vissa intyg som exempelvis myndigheter och arbetsgivare kräver. Uppge att det gäller intyg när du bokar din tid.

Kostnaden för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. 

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter för intyg.

Senast ändrad: 2018-02-26

Livsstil

Samtalen hos oss är enskilda och utförs tillsammans med en av våra distriktssköterskor.

Demensutredning

Vi erbjuder samtal och basal utredning vid misstanke om demensutveckling.  Kontakta oss för råd och stöd. Vi erbjuder även uppföljning av demensdiagnos och anhörigsamtal. Kontakta oss för råd och stöd.

Livsstilsmottagningen erbjuder

Önskar du hjälp med att förändra dina levnadsvanor, öka motionen, ändra dina matvanor eller sova bättre? På livsstilsmottagningen kan du få kunskap och inspiration till att göra förändringar som får dig att må bättre. 

Senast ändrad: 2023-02-23

Psykisk ohälsa barn och unga

Barn och ungdomar i ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt är välkomna till oss. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

Vi tar emot barn och unga i åldern 6-17 år för en första bedömning. Därefter kan vi vid hehov hänvisa till en mottagning vi samarbetar med, som har specialiserat sig på behandling av barn och unga. Vi kan även hänvisa till specialistpsykiatrin om det finns behov av det.

Senast ändrad: 2022-11-21

Psykisk ohälsa vuxna

Mår du eller någon i din närhet dåligt?

Alla mår dåligt ibland, det är en naturlig del av livet. Att känna sig orolig, stressad eller nedstämd under en period är inget farligt. Men om det dåliga måendet inte går över och du mår så dåligt att det påverkar din vardag kan du behöva söka hjälp. Det kan till exempel handla om att du har svårt att klara jobbet eller skolan, har svårt med sömnen eller att umgås med vänner.

Vi erbjuder stöd och behandling

Vårdcentralen erbjuder dig stöd och behandling vid psykisk ohälsa. Vi gör en bedömning och erbjuder dig insatser utifrån dina behov. Det kan exempelvis handla om problem som ångest, depression, stress, beroende eller kris. Vi arbetar i team där flera yrkesprofessioner bidrar med sin kompetens kring dig som patient. När du besöker oss för psykisk ohälsa kan du därför få möta både läkare, sjuksköterska eller samtalsbehandlare.

För många är den behandling som vi på vårdcentralen erbjuder tillräcklig. Vid behov kan vi hänvisa dig till specialistpsykiatrin.

Kontakt

Du kan få kontakt med våra kuratorer/behandlare genom att ringa våra mottagningssköterskor eller boka via 1177.se

Telefon: 08-123 364 00, vardagar 8-17.

Vi kan även erbjuda videomöten.

Senast ändrad: 2022-11-21

Vaccination

Du bokar enklast din vaccination appen Alltid öppet. Du som inte har möjlighet att boka digitalt kan ringa och boka.

För mer omfattande vaccinationer inför utlandsresa hänvisar vi till vaccinationscentraler. 

Senast ändrad: 2023-02-24

Waranmottagning

Vi tar emot dig som har en remiss från din läkare.
Måndag till fredag har vi tidsbokad mottagning mellan klockan 8-16.

Hos oss tas INR/PK-prov som visar hur snabbt blodet koagulerar. Provsvar med dosering lämnas under besöket och ny tid bokas för återbesök. Vi ger också information och rådgivning kring Waranbehandling.

Senast ändrad: 2018-03-14

Äldremottagning

Ring vårt direktnummer för att få rådgivning och/eller boka tid för besök. Vid behov kan du få tid hos oss samma dag eller dagen efter.

Telefon 08-123 364 10, vardagar 10-16.

Du som är 75 år eller äldre är välkommen till vår äldremottagning. När vi blir äldre kan vårt behov av vård och stöd öka. På äldremottagningen erbjuder vi trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.

Vi kan till exempel hjälpa dig med en individuell vårdplanering eller genomgång av dina mediciner. Vi erbjuder också förebyggande hälsovård och kan tillsammans med dig se över kost och motion.

Vid behov får du även kontakt med andra specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut. Om du behöver boka flera tider kan du få hjälp att koordinera dem så att det passar dig.

Senast ändrad: 2023-05-31
Vi som jobbar här

Vi som jobbar här

Anne-Lie Höppner

Specialist i allmänmedicin

Medicinskt ansvarig läkare

Abdullah Almaasarani

ST-läkare (Tjänstledig)

Ali Hirad

Specialist i allmänmedicin

Amanda Cedermark Asmar

ST-läkare (Tjänstledig)

Björn Alber

Rehab- och idrottsskador.

Caroline Silfver

Specialist i allmänmedicin

Charlotte von Friedrichs Lennárd

AT-läkare

Christina Biri

ST-läkare (Tjänstledig)

Disha Moun

ST- läkare

Eirini Mazneikou

SPECIALIST I ALLMÄNMEDICIN

Emdad Ebrahimi

Vik. läkare

Fadi Abbas

ST-läkare

Ferda Yildiz

Vik. läkare

Hannibal Yemane

ST-läkare

Imad Nemer

Specialist i allmänmedicin

Iman Al-Rifaie

Specialist i allmänmedicin

Linda Kadem

Specialist i allmänmedicin

Magnus Eed-Jonsson

Specialist i allmänmedicin

Leg. kiropraktor

Mamun Rashid

ST-läkare

Maria Eklund Aspe

ST-läkare (Tjänstledig)

Mohammed Al-Tamimi

Leg. läkare

Mohsen Besharat Pour

ST-läkare

Muaamar Salman

ST-läkare

Ronny Jayasuriya

Specialist i allmänmedicin

Ansvarig läkare för Hemsjukvården

Anna Olsson Tannerskog

Diabetessköterska

Anni Löwiner Córdova

Sjuksköterska

Annika Eklund

Sjuksköterska

Britta Grahn Welander

Distriktssköterska

Carina Holmberg

Distriktssköterska

Caroline Cawley

Sjuksköterska

Charlotte Ivarsson

Sjuksköterska

Gabriela Selvander Sundin

Sjuksköterska

Hege Jahr

Distriktssköterska

Helene Eklöw Staby

Distriktssköterska

Horeja Njie

Sjuksköterska

Johanna Medvik

Sjuksköterska

Kathy Joulaei

Sjuksköterska Astma/KOL

Madeleine Svanöe

Sjuksköterska

Marie Silvhagen

Diabetessköterska

Marta Cichonski

Mottagningssköterska

Monika Olsson

Distriktssköterska

Petra Becker

Distriktssköterska

Ranju Purewal

Sjuksköterska

Sara Karner

Sjuksköterska

Sonja Bremer

Distriktssköterska

Yuko Kido

Sjuksköterska

Àsa Kristjánsdóttir

Sjuksköterska

Christel Wide

Undersköterska

Dagmara Pietrzak-Marzynska

Undersköterska

Faridullah Abrahimi

Undersköterska hemsjukvården

Hanane Maichni

Undersköterska hemsjukvården

Magdalena Maslinska

Undersköterska hemsjukvården

Malin Yngström

Undersköterska

Mona Lundin

Undersköterska hemsjukvården

Sophia Johansson

Undersköterska, Hemsjukvården

Yvonne Lundberg

Undersköterska

Zaneta Szczypior

Undersköterska hemsjukvården

Britt Mari Persson

Medicinsk fotterapeut

Leilah Olsson

Podiater/medicinsk fotterapeut

Yazmin Soto Miranda

Medicinsk fotterapeut

Cecilia Möllermark

Legitimerad hälso-och sjukvårdskurator

Eva Modin

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Joakim Löf

Kurator

Linda Parts

Psykoterapeut

Päivi Holkeri

Kurator

Sofia Lindholm

Legitimerad hälso-och sjukvårdskurator

Åsa Petersson

Verksamhetschef

08-123 364 4208-123 364 42

Eva Österberg

Enhetschef

08-123 364 7208-123 364 72

Helene Eklöw Staby

Enhetschef

08-123 364 5608-123 364 56

Maria Persson

Bitr. verksamhetschef

08-123 367 7508-123 367 75

Anna Fuchs Trantidis

Medicinsk sekreterare

08-123 364 1808-123 364 18

Anne-Lie Höppner

Enhetschef

08-123 364 2508-123 364 25

Birgitta Grönvik

Medicinsk sekreterare

08-123 364 2008-123 364 20

Emma Bolms

Medicinsk sekreterare

08-123 364 4408-123 364 44

Gun Hedvall

Medicinsk sekreterare

08-123 364 6208-123 364 62

Huseyin Karaca

Verksamhetscontroller

Marie Haga

Medicinsk sekreterare

08-123 364 2208-123 364 22

Liselott

Receptionist

08-123 364 6808-123 364 68

Malin

Receptionist

08-123 364 1608-123 364 16

Annika Allard

Rehabkoordinator

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Sök jobb

Lediga jobb

Våra lediga jobb annonseras på Region Stockholms webbplats för lediga jobb och vi tar bara emot ansökningar via den webbplatsen.

Aktuella tjänster hittar du på Region Stockholms webbplats

Prenumerera på lediga jobb
Här kan du skapa prenumeration på lediga jobb hos oss på Region Stockholm.

Student

Här arbetar vi tillsammans med studenter som är blivande läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, kuratorer, psykologer, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Vi är en akademisk vårdcentral vilket innebär att vi har ett samarbete mellan de enskilda högskolorna (Ersta Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet), Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting (SLL). Syftet är att stärka utbildning, fortbildning/utveckling och klinisk patientnära forskning och därmed möjliggöra bästa möjliga vårdcentral för patienter och vårdpersonal.

Har du frågor inför din verksamhetsförlagda utbildning, kontakta:
Hege Jahr, distriktssköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA). hege.jahr@regionstockholm.se

Till toppen