Alkohol

Alkohol är den vanligaste beroendeframkallande substansen i Sverige. 

(Fotograf: Marie Kristensson)

I Sverige finns det cirka 330 000 personer med alkoholberoende. Det är dock skillnad på riskbruk, skadligt bruk och beroende. Därför är det troligen många fler som befinner sig i riskzonen för alkoholberoende och har upplevt negativa konsekvenser av sin alkoholkonsumtion.

Riskbruk 

Med riskbruk av alkohol menas en alkoholkonsumtion som riskerar leda till negativa konsekvenser. Det är dock inte riskfritt att hålla sig under detta antal standardglas eftersom det alltid finns en stor individuell variation.

September 2023 uppdaterade Socialstyrelsen gränserna för riskbruk. Tidigare var det olika gränser för män respektive kvinnor, men nu är gränserna densamma och ligger på:

  • 10 standardglas* eller mer per vecka, eller
  • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare

De nya gränserna kommer att publiceras i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanorkommande 2024. 

*Ett standardglas är ett mått som motsvarar exempelvis 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller knappt 4 centiliter sprit.

Skadligt bruk 

Med skadligt bruk menas att du dricker så pass mycket alkohol och på ett sådant sätt att det finns risk för ohälsa och sociala problem om du fortsätter att dricka på samma nivå. Det är väldigt individuellt hur mycket alkohol en person tål.

En extra varningsfaktor är så kallat berusningsdricknde, det vill säga att du dricker mer än fem standardglas vid samma tillfälle, två gånger per månad eller oftare. Rent generellt brukar man säga att en konsumtion på över 60 gram ren alkohol i sex veckor eller mer påverkar hälsan negativt. 

Andra varningsfaktorer är om du till exempel kör rattonykter, kommer för sent till jobbet på grund av bakfylla eller om alkoholen riskerar att förstöra dina relationer med familj och vänner. 

Beroende 

Beroende innebär att din hjärna har påverkats så mycket av alkohol att den förändrats. Enbart din egna viljestyrka räcker inte längre för att styra hur mycket du dricker, utan alkoholen styr ditt liv. 

Bland symtomen för beroende finns toleransökning, abstinens, kontrollförlust och att mycket av dina tankar kretsar kring alkohol. Är du till exempel mer intresserad av vad du ska dricka när du går på fest, snarare än vilka människor du kommer att träffa? Då bör du nog testa dina alkoholvanor. 

 

Standardglas

1 standardglas = 12 gram alkohol, eller: 

  • 1 glas vin (10-15 cl)
  • 1 folköl (50 cl)
  • 1 liten starköl (33 cl) 
  • 1 liten drink (4 cl starksprit)
  • 1 stor starköl = 1½-3 standardglas beroende på alkoholprocent 
  • 1 flaska vin = 5 standardglas 
  • 1 halva (37 cl) starksprit = 9 standardglas 
  • 1 hela (75 cl) starksprit = 18 standardglas